"EL" registrační značky pro elektromobily - k čemu opravňují i některé hybridy?

,

Teprve od dubna loňského roku (2019) lze na českých silnicích a dálnicích potkávat automobily s registrační značkou začínající písmeny EL. Ta je určena výhradně pro elektromobily a plug-in hybridy, které splňují relativně přísné emisní limity produkce CO2. Ačkoliv se s těmito RZ poslední dobou roztrhl v důsledku zvyšující se popularity elektromobility pytel, tak jejich užívání není ani pro zmiňované kategorie vozidel povinné. 

Je tedy pokaždé na majiteli elektroauta či vyhovujícího plug-in hybridu, zdali dá přednost klasické registrační značce nebo vsadí právě na RZ začínající písmeny EL. Ve většině případů se nicméně majitelé rozhodují pro umístění EL registrační značky na své auto, neboť ta jim na rozdíl od klasické RZ s místem původní registrace přináší i několik zajímavých výhod - o nich si blíže povíme hned na následujících řádcích.  

Jaké jsou výhody EL registračních značek? 

Jednoznačně největším benefitem speciálních SPZ pro elektromobily a plug-in hybridy je možnost parkování zdarma v jinak placených zónách, a to navíc bez nutnosti registrace. To v praxi znamená, že můžete kdykoliv bezplatně zaparkovat v modrých či jinak barevně vyznačených zónách, jimiž jsou stále častěji prošpikovány ulice a centra velkých českých měst. Tato možnost se samozřejmě nevztahuje na parkování na soukromých placených parkovištích. I tak vám ale EL registrační značka dokáže ušetřit klidně i tisíce korun ročně a také zaparkovat tam, kde je i placené stání na těchto zónách časově omezeno, byť nejvíce se z logiky věci vyplatí těm, kteří bydlí nebo pracují ve městech s placenými zónami. 

Neméně lákavou výhodou EL registrační značky je rovněž to, že díky ní budete osvobozeni od placení dálničních poplatků. To tedy znamená, že si nemusíte obstarávat dálniční známku, a to ani v roce 2021, kdy se v ČR přechází na systém elektronických dálničních známek. Jedno se však přeci jenom změní - od ledna 2021 se bude platnost dálniční známky kontrolovat pomocí kamer, tudíž ten, kdo chce uplatňovat bezplatné využívání dálnic, musí mít vůz opatřený EL registrační značkou, na rozdíl od dnešních dní, kdy zatím stačí pouze prokázat policii při kontrole dálniční známky, že váš vůz splňuje požadované emisní limity a nemusí ji tím pádem mít. 

Pokud si nepořídíte EL značku, i tak můžete s vozem splňujícím hodnotu emisí CO2 do 50 g/km jezdit po dálnici zdarma - je však nutné podat oznámení digitálně či písemně na Státní fond dopravní infrastruktury.

Dále mezi výhody elektromobility obecně je fakt, že díky nim nebudete muset platit silniční daň, což ostatně nemusíte ani s hybridy. To je skvělá zpráva pro ty, kteří používají své auto též i k podnikatelským účelům. Stejné úlevy mají také vozy na LPG a CNG. V neposlední řadě je pozitivní rovněž to, že registrační značky začínající písmeny EL mají mezinárodní platnost, tudíž jejich benefity můžete uplatňovat i v zahraničí - jejich využitelnost ale není automatická, například možnost bezplatného parkování často závisí na rozhodnutí měst, a proto si ji vždy předem ověřte.  

Podmínky pro získání registrační značky EL 

O EL registrační značku si může žádat vlastník, případně provozovatel motorového vozidla se souhlasem vlastníka na stejném místě, jako o jakoukoliv jinou SPZ, tedy na registru vozidel. Na rozdíl od značky na přání, ale za tuto registrační značku nic neplatíte, je zcela zdarma! Vydána je pak nejpozději do 15 dnů ode dne podání žádosti. 

Pozor však na to, že ne každá značka začínající písmeny EL je považována za registrační značku pro elektromobily - například, když si necháte na svůj vůz vytvořit SPZ "EL1 SSKAA", tak taková značka se nepovažuje za RZ pro elektromobily a vy byste tím pádem ztratily právo na bezplatné parkování a od roku 2021 i na bezplatné využívání dálnic, navíc byste museli uhradit desetitisícový poplatek za značku na přání. EL registrační značky jsou výhradně automaticky generovány a mají tvar podobný tomuto: “EL8 75AB”. 

Co se týče podmínek, které musí auto žadatele o registrační značku elektrického vozidla splňovat, tak jsou pouze dvě. Tou první je druh paliva - pakliže je automobil poháněn výhradně elektřinou, případně vodíkem, byť takovýchto aut je v ČR opravdu minimum, pak vzniká automatické právo na přidělení EL registrační značky. Druhou z podmínek pro udělení této SPZ je splnění emisního limitu produkce CO2. Ten nesmí překročit hodnotu 50 gramů na kilometr, což mají de facto šanci splnit pouze plug-in hybridy. Pozor také na to, že PHEV to často splňují velmi těsně a kvůli nové metodice měření emisí pro homologaci podle WLTP se měří všechny prvky výbavy zvlášť. Pokud si tedy připlatíte větší kola nebo panoramatickou střechu, můžete se třeba u X3 30e dostat na nepříjemných 51g CO2 a tudíž mimo nárok na elektrickou značku.

Proč mají nárok na EV značky pouze plug-in hybridy

Prakticky proto, protože to dovoluje metodika měření. 50g CO2 na kilometr nedokáže splnit prakticky žádný vůz pouze s konvenčním spalovacím pohonem (i nový Yaris hybrid má podle WLTP 85g), a tak musí být vždy vybaven i elektrickým pohonem. Pak už je to jen na matematice - pokud dokáže z testovací okruhu ujet vůz většinu na elektřinu, je velká šance, že těch 50g splní. Pokud by se ale testovaná trasa výrazně prodloužila, bylo by to pro PHEV prakticky nedosažitelné, stejně jako pro klasické hybridy a mild-hybridy.

Dříve i pro hybridy aneb historie změn týkajících se značek pro elektromobily 

Jak již bylo zmíněno, tak v současnosti jsou registrační značky EL vydávány prakticky výhradně elektromobilům a plug-in hybridům, ale nebylo tomu tak vždycky, dříve na ně měly šanci dosáhnout i ostatní hybridy. Po novele silničního zákona zpřísňujícího podmínky pro získání registrační značky EL však již šanci nemají, byť z této možnosti přímo vyloučeny nejsou. 

Ta stejná novela měla za následek i to, že automobily mající EL registrační značku mohou parkovat v Praze zdarma na placených zónách bez nutnosti registrace. Dříve se totiž musel řidič obrátit na místní úřad městské části s žádostí o vydání parkovací karty pro elektromobily a zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč, a to pro každou městskou část, ve které chtěl parkovat. To už nyní musí dělat jen majitelé elektromobilů a plug-in hybridů s klasickou RZ nebo RZ na přání, na něž se automaticky nevztahuje právo na bezplatné parkování. 

Závěrem se pak ještě sluší dodat, že velkou změnou si prošel i samotný automobilový trh a vzhledem ke stále se zvyšující nabídce modelů elektromobilů a plug-in hybridů, už občas není všem zřejmé, zdali auto, které kolem nich právě projelo, je elektromobil či nikoliv. A právě kvůli tomu je vlastnictví EL registrační značky snadno rozpoznatelným a jasně patrným identifikátorem pro okolí, že řídíte elektřinou poháněné auto, nebo vůz s nízkou produkcí oxidu uhličitého, a tím pádem smýšlíte ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. 

0
Porovnávač
TOPlist