Havarijní pojištění - odpovídáme na nejčastější otázky

,

Ať už v blízké době uvažujete o koupi nového či zánovního auta, nebo již auto vlastníte, pak dříve či později určitě budete řešit to, jak si jej nechat pojistit pro případ nehody, potažmo pro případ krádeže nebo živelné pohromy. Ještě před samotným uzavřením pojistné smlouvy na havarijní pojištění vám ale možná vyvstane na mysl několik otázek, na které byste rádi znali odpověď ještě před tím, než si havarijní pojištění sjednáte - a na ty nejčastější vám odpovíme  v tomto článku. 

Jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením? 

Hlavním rozdílem mezi povinným ručením a havarijním pojištěním je skutečnost, že povinné ručení musí mít dle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozu vozidla č. 168/1999 Sb. uzavřeno každý, kdo vlastní vozidlo přihlášené v registru vozidel - jak tedy jeho název hlásá, je skutečně povinné. Oproti tomu havarijní pojištění si každý vlastník vozidla sjednává dobrovolně. Rozdíl je rovněž v tom, co všechno dané pojištění kryje. Zatímco povinné ručení slouží ke krytí škod, které řidič způsobí na majetku třetích osob, tak havarijní pojištění naopak kryje škody, jež byly způsobeny přímo na jeho vozidle, a to ať už jeho vlastní vinou, či nikoliv. 

Co všechno kryje havarijní pojištění? 

Jak již bylo nastíněno, havarijní pojištění slouží nejenom ke krytí škod, jež si řidič způsobil sám v důsledku havárie, byť s pojistným plněním dopravních nehod se lze setkávat samozřejmě nejčastěji, ale taktéž těch, jejichž vznik nemohl ovlivnit. Každá z pojišťoven si přitom může stanovit, co všechno její pojištění bude krýt, zároveň si řidič může sjednat individuální podmínky, nicméně typicky havarijní pojištění pokrývá krom škod na vozidle způsobených během nehody dále i ty způsobené v důsledku odcizení, poškození auta od cizí osoby a přírodními živly, častokráte se lze setkat i s krytím škod způsobených kvůli situacím spadajícím do kategorie tzv. neoprávněného užití vozu. 

Co havarijní pojištění nekryje? 

Při sjednávání havarijního pojištění si je potřeba dávat pozor, jaký konkrétní balíček si vyberete. Pakliže byste si totiž například sjednali pojištění odcizení + živel, pak byste neměli nárok na krytí škod z dopravní nehody. Vůbec nejvíce toho kryje ALL RISK havarijní pojištění, ale ani ono nepokrývá úplně vše, kupříkladu smůlu byste měli, kdybyste si škodu na vozidle způsobili pod vlivem alkoholu či omamných látek. O tom, co vše havarijní pojištění nekryje se dočtete v pojistné smlouvě, respektive nekryje vše, co v ní není výslovně uvedeno, že je pojištěním kryto. Zároveň je potřeba dodat, že havarijní pojištění nekryje ani škody, které vám na autě způsobil během dopravní nehody její viník - v takovém případě je pojistné plnění uhrazeno z povinného ručení toho, kdo havárii zavinil. 

Co ovlivňuje cenu havarijního pojištění? 

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje hned celá řada faktorů. Při jejím výpočtu pojišťovny nejčastěji zohledňují druh a značku vozidla a rovněž to, za jakým účelem jej budete používat. Zásadní roli samozřejmě hraje i stáří a cena automobilu. Zcela odlišnou cenu tedy dostanete, když vlastníte 10 let starý automobil méně renomované značky používaný k soukromým účelům, a když vlastníte nové luxusní auto, jež je navíc používáno jako vůz taxi. Vůbec nejvíce však cenu havarijního pojištění ovlivňuje to, jaká rizika pokrývá (viz výše). V neposlední řadě na ni má vliv i výše spoluúčasti - čím je vyšší, tím nižší bude roční splátka. Cenu pojištění pak můžete snížit třeba tím, že váš automobil vybavíte lepším zabezpečením nebo získáním bonusu za určitou dobu bez pojistné události. 

Na jak dlouho se havarijní pojištění sjednává? 

Stejně jako každá jiná smlouva, tak i pojistná smlouva na havarijní pojištění může být sjednána na jakoukoliv dobu. Ve valné většině případů bývá smlouva na havarijní pojištění uzavírána na dobu neurčitou, s tím, že je po souhlasu pojištěného obnovena po uplynuté pojistného období (obvykle 1 rok). Opět ale platí, že se můžete s pojišťovnou dohodnout na individuálních podmínkách délky kontraktu, není tedy problém si sjednat havarijní pojištění pouze na pár měsíců. Pokud byste z nějakého důvodu, třeba kvůli plánovanému prodeji auta či změně jeho vlastníka, chtěli pojistnou smlouvu zrušit a tím zkrátit dobu její platnosti, rovněž tak lze učinit relativně bez problémů - v takovém případě zaniká havarijní pojištění ke dni oznámení změny majitele. 

Jaká připojištění se vyplatí sjednat? 

Pokud by vám samotné havarijní pojištění nestačilo, je možné si sjednat ještě různá doplňková pojištění. Mezi českými řidiči nejoblíbenější připojištění se řadí pojištění skel, jež kryje škody na skle způsobené kupříkladu odletujícími kamínky, a pojištění zavazadel, které vám zas přijde vhod, když vám budou odcizeny věci z auta. Obzvláště pokud častěji cestujete do zahraničí, pak se vyplatí si připlatit za nadstandardní asistenční službu, jež se vám může hodit v situaci, kdy se váš automobil stane nepojízdným. 

GAP - Co to je? 

Guaranteed Asset Protection neboli GAP je v ČR relativně nový druh havarijního připojištění, který je určen primárně pro majitele nových aut. Zaručuje totiž to, že během prvních pár let (obvykle 2-3 let) se bude při výpočtu pojistných škod kalkulovat s pořizovací cenou vozidla, nikoliv s jeho současnou tržní hodnotou. Tím dojde k zamezení rizika, že v důsledku rychle klesající hodnoty auta bude například po jeho odcizení pár měsíců po koupi majiteli vyplacen pouze zlomek původní ceny. Nejvíce se GAP vyplatí majitelům luxusních vozů, neboť u nich je propad ceny v prvních letech nejcitelnější. 

0
Porovnávač
TOPlist