Jak funguje bodový systém a kde si ověřit své konto? Poradíme vám

,

Možná to zní neuvěřitelně, ale bodový systém u nás máme už od roku 2006, konkrétně od 1. července. Nutno říct, že ne každý přestupek je kromě pokuty trestán také body! Vše specifikuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Většina řidičů si myslí, že body se odečítají, ale ve skutečnosti je to přesně naopak. Pokud máte čistý štít, máte tedy nulové bodové konto. Body se vám za jednotlivé přestupky naopak přičítají. Ve chvíli, kdy své konto naplníte, přijde vám dopis s názvem „Oznámení o dosažení 12 bodů do evidenční karty řidiče“. Pamatujte, že to, že vám policista dá nízkou pokutu, třeba jen v řádu stokorun, neznamená to, že jde o malý přestupek bez bodového ohodnocení. Zatímco pokuty mohou policisté udělovat na konkrétní škále od-do, body jsou jasně dané.

S tím se pojí ještě jedna věc. Body, narozdíl od pokut, nepřidělují přímo policisté na místě, ale úřady! Policista vám ale může sdělit, zda jde nebo nejde o bodový přestupek. Jde konkrétně o úřad obce s rozšířenou působností a ten je povinen body zaznamenat do 5 pracovních dnů od doby, kdy řidiči ylo doručeno oznámení, nebo rozhodnutí o pravomocné sankci za porušení předpisů. Po dosažení celkového počtu 12 bodů příslušný úřad ORP neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

Co když nesouhlasím?

Může se stát, že nebudete souhlasit s přidělenými body, protože jste přesvědčeni, že jsou neoprávněné. Pak máte možnost podat proti provedení záznamu písemně námitky obecnímu úřadu. Pokud budou vaše námitky oprávněné, provede úřad nejpozději do 10 dnů od doručení opravu záznamu, o čemž vás samozřejmě bude informovat. Pamatujte, že námitku můžete podat i proti výzvě k odevzdání řidičského oprávnění. Tam je to ale složitější. Námitku musíte podat nejdéle do konce 5. pracovního dne následujícího od převzetí oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu. V tu chvíli můžete řídit a to do doby, dokud nebude o vaší námitce pravomocně rozhodnuto. Musíme vám ale poradit, abyste takové kroky raději konzultovali s právníkem a předešli tak zbytečným chybám pramenícím třeba jen z neznalosti předpisů a zákona.

Vrácení řidičského průkazu

Když už jste se jednou vybodovali a úřady vám zabavili řidičák, čeká vás náročná cesta k jeho opětovnému získání. O vrácení řidičského průkazu je možné požádat až po uplynutí 1 roku od doby, kdy vám byl zabaven. Zákon dále říká, že „V případě, že byl řidiči za spáchání přestupku, či trestného činu vyměřen trest spočívající v zákazu řízení, který je delší nežli 1 rok, smí řidič požádat o navrácení řidičského průkazu až po jeho uplynutí“. Žádost o vrácení musíte podat na příslušném úřadu s rozšířenou působností a podmínkou je absolvování přezkoušení odborné způsobilosti. To lze absolvovat v jakékoliv autoškole, kde po vás kromě platby budou chtít také výpis z karty řidiče a také žádost o vrácení řidičského průkazu. Musíte také absolvovat vyšetření u praktického lékaře, ale také  u dopravně-psychologického lékaře.

Než vám ale z důvodu plného bodového konta úřady řidičák vezmou, je možné si pár bodů odečíst! I na to totiž pamatuje zákon, který říká, že „Řidiči, který 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (počítáno ode dne posledního přičtení bodů) nespáchal přestupek ani trestný čin v dodržování pravidel silničního provozu, jsou odečteny 4 body“.

Krom toho ale také můžete absolvovat kurz bezpečné jízdy, které pořádá několik autoklubů nebo přímo okruhů. Namátkou lze tento kurz absolvovat třeba na autodromu Most. S potvrzením o absolvování pak musíte jít na úřad, kde vám umažou 3 body. Ale nezapomínejte, že potvrzení nesmí být déle jak měsíc staré. Ovšem i toto má jistá zákonná pravidla. Podmínkou pro takové umazání bodů je, že jako řidič nesmíte mít ke dni ukončení kurzu bezpečné jízdy na kontě více než 10 trestných bodů. Toto umazání bodu můžete absolvovat jedenkrát za kalendářní rok.

Výpis z karty řidiče

Je trochu nešťastné, že v době, kdy úřady postupně přechází na digitalizaci, nejsou schopny řidiče automaticky upozorňovat na udělení bodů nebo ne hrozící vybodování. Musíte si to tedy hlídat vy sami. Vaši kartu řidiče si můžete snadno zkontrolovat pomocí míst s označením CzechPoint, kde si necháte stav konta vypsat. Je potřeba podat žádost s názvem Výpis z bodového hodnocení řidiče. Stojí to pár korun a je to na počkání.

Nicméně před pár měsíci spustilo Ministerstvo dopravy rozšířenou verzi Portálu občana, tedy webového rozhraní, kde si vše můžete zjistit zdarma a pohodlí domova. Potřebujete k tomu ale elektronickou občanku nebo datovou schránku. Odkaz na portál najdete zde a stačí postupovat dle toho, jak vás sám web povede. Nebojte, není to nic složitého. Online tedy rychle zjistíte jak stav vašeho bodového konta, tak informaci, kdy vám končí platnost řidičáku, platnost technické vašeho auta nebo třeba číslo průkazu profesní způsobilosti řidiče s vyznačenou způsobilostí a datem její platnosti.

Přehled přestupků, pokut a bodů

Jednotlivé přestupky zůstávají beze změn, ale s bodovým a finančním ohodnocením je to různé. Jak pokuty, tak body se průběžně mění, přičemž většinou jejich hodnota narůstá. Ministerstvo dopravy v současné době jedná o zpřísnění bodového systému i systému pokut. V tomto odkaze najdete jak současný přehled všech přestupků, tak také jejich bodový i finanční postih. Najdete tam i změny, které by ministerstvo rádo provedlo. Jen prosím nezapomínejte, že to vše se v příštích týdnech může změnit. O případných změnách vás ale budeme včas informovat.

Právě o těch změnách a dokonce možném zjednodušení před nedávnem mluvil v Českém rozhlasu Radiožurnál Tomáš Neřold, který je vedoucím oddělení BESIP ministerstva dopravy. Zajímavý rozhovor si můžete poslechnout níže.

0
Porovnávač
TOPlist