Vrácení vozu z operativního leasingu - co projde a co ne?

,

Když přijde řeč na operativní leasing, nejčastěji mají řidiči starost o to, zda nebude přehnaně zkoumán stav vozu při vrácení. Obava je to částečně opodstatněná - operativní leasing volí řidiči, kteří se o provoz vozu příliš starat nechtějí a neočekávané náklady za běžné opotřebení do tohoto vzorce úplně nepasuje. Pravidla jsou však nastavena u většiny společnosti celkem férově a hájí zájem leasingové společnosti prodat zánovní auto v co možná nejlepším stavu. Po osobní zkušenosti bych doporučil dvě věci - připlatit si za menší spoluúčast u povinného ručení a dávat pozor na odřeniny alu kol, a to zejména u parkování - originální kola jsou často velmi drahá a jejich kontrola při vracení vozu je celkem podrobná. Dále následuje podrobný popis akceptovatelných i neakceptovatelných závad tak, jak jej má společnost Unicredit leasing.

Oděrky, škrábance a jiné

Běžným poškozením typicky bývají škrábance. Posuzuje se jejich rozsah i četnost. Nesmějí být hluboké, akceptovatelné jsou ty, které nezasahují do základového materiálu. Rovněž jsou nepřípustné škrábance delší než 25 mm. Za nadměrné poškození se považuje více než pět škrábanců na jednom díle vozu.

Škrábance v krycím laku se tolerují do 85 mm. Opět nesmějí být do základového materiálu a další nutnou podmínkou je, aby bylo možno je rozleštit.

Lak a operativní leasing

V případě odletujícího štěrku, kamínků atd. se za přijatelné považuje poškození do 5 mm průměru. Četnost takovýchto oděrek je do 5 samostatných na ploše o průměru 25 cm.

Pozor, žádnou z výše uvedených závad nelze svépomocí opravovat. Viditelné opravy nejsou coby běžné opotřebení uznávány!

Opravy laku

Poškození hran karoserie

Opět je maximální rozsah poškození limitován do základové vrstvy laku. Nepřipouštějí se však viditelné stopy koroze nebo deformity. U vozidel nad pět let stáří jsou drobné známky koroze posuzovány coby standardní známka opotřebení.

Omlácené dveře a operativní leasing

Vady na sklech

V případě čelního skla je tolerováno abrazivní poškození, a to v rozsahu 10 bodů na kruhovou plochu o průměru 25 mm. Poškození skleněné vrstvy se v žádné podobě neuznává.

Škrábance bočních skel by měly být svislé a pravidelné. To je známka, že vznikly otevíráním a zavíráním okna, tedy jeho normálním užíváním. Folie na oknech mohou být umístěny v případě, že jsou homologované a nejsou poškozené.

Opotřebení světel

Abrazivní poškození světel se vyhodnocuje s maximální hustotou 10 bodů na kruhovou plochu s průměrem 25 mm. Škrábance nesmějí mít vliv na funkci ani na estetický dojem. Praskliny na sklech se neuznávají.

Závady plastových dílů

Akceptovat je možné škrábance do délky 85 mm. Škrábance jsou přípustné pouze takové, které jsou na pohled viditelné, ne ty, které již způsobují ztenčení či deformaci dílu. Vrypy se připouštějí na spodních částech nárazníků a ochranných lištách, a to o délce 25 mm. Praskliny se v žádné podobě objevit nesmí, stejně jako se nepřipouštějí chybějící díly.

Známky používání na karoserii

Přípustné jsou deformace o průměru nejvýše 25 mm, přítomna nesmí být koroze ani poškození laku. Bez připomínek jsou uznávány maximálně dvě deformace na jeden díl. Z těchto důvodů je nutné vracet vozidlo vyčištěné, jinak nelze jeho stav přiměřeně posoudit.

Stav pneumatik a kol

Dodržovat je nezbytné platné předpisy a v nich stanovenou hloubku vzorku, která činí 1,6

mm a pro zimní pneu alespoň 4,0 mm. Lokální poškození běhounu se do hloubky vzorku považuje za adekvátní, boule nebo poškození boků pneumatik nikoli.

Mohou být přítomny škrábance o maximální délce 25 mm. Připouští se změny barevného odstínu nebo koroze v oblasti šroubů nebo středu kola. Za nežádoucí se pokládají deformace disků. Obdobná pravidla platí i pro disky z lehkých slitin.

Kryty kol mohou být poškrábané, nikoli však prasklé nebo deformované. Za odpovídající stav nelze vyhodnotit to, pokud kryt chybí nebo je nahrazen neoriginálním a nepůvodním dílem.

U náhradního kola se vyžaduje řádné připevnění, ráfek ani pneumatika nesmějí nést stopy poškození, dodržet je zapotřebí hloubkou dezénu 1,6 mm. Ve vozidle je nezbytné mít hever a klíč na povolení.

Opotřebení čalounění

U čalounění je zcela vyloučeno prodření, popálení, skvrny nebo změny barevného odstínu látky. Na vnějších předních částech opěradel se u řidiče a spolujezdce tolerují povrchové známky používání. Obdobně to platí pro čalounění stropu. Zde se mohou objevit škrábance, a to maximálně o délce 25 mm a šířce 5 mm, připouští se pouze dva škrábance na celý strop. Zmiňované lze vztáhnout na koberce, ten přídavný u řidiče může být na základovou vrstvu prodřen.

Volant, madla, hlavice řadicí páky, pedály, madlo ruční brzdy

Lze uznat výlučně změny struktury plastu, tedy její ohlazení, nikoli rozsáhlejší poškození v podobě vrypů či prasklin.

Volant a operativní leasing

Výplně dveří nebo zadních boků

Opět se nesmějí objevit vrypy, škrábance, praskliny, promáčknutí, vytržení potahu, polití atd.

Palubní deska a zacházení s ní

Není možné uznat jako standardní opotřebení promáčknutí, poškrábání, praskliny, potřísnění chemikáliemi, poničení větracích mřízek, odprýskání svrchního laku, případně snahu o montáž dalšího vybavení, po níž zůstanou v interiéru známky.

Zavazadlový prostor

Jedinou možnou známkou užívání vozu jsou u tohoto bodu povrchové škrábance na výplni zadního čela.

Interiér jakožto celek

Připouští se ty nečistoty, které lze odstranit suchou cestou, netýká se to však zvířecích chlupů.

Opotřebení interiéru a operativní leasing

Agregáty a příslušenství

Jestliže vůz bude mít nedostatek kapaliny ostřikovače, případě dojde ke vzlínání olejových náplní v okolí hřídelů a řemenic, lze to pokládat za přípustný stav. Což platí i pro povrchovou korozi nebo oxidaci dílů v motoru. Díly nesmějí chybět a v žádném případě nelze vůz vracet s poškozenou hlukovou a tepelnou izolací vlivem hlodavců.

Poškození podvozku

Připouštějí se škrábance a vrypy, praskliny, deformace nebo dokonce chybějící díly jsou důvodem k tomu, aby bylo vozidlo posuzováno jakožto nadměrně opotřebované.

Reklamní polepy

Před vrácením vozu je bezpodmínečně musíte sundat. Jinak je pronajímatel bude chtít nechat odstranit na vaše náklady.

Dodržování servisních prohlídek

Servisní prohlídku musíte s vozem absolvovat, je nezbytné toto zaznamenat do servisní knížky, kterou nesmíte ztratit. Servisní interval je možné překročit do 1 000 km, více ne.

0
Porovnávač
TOPlist